TEKNISK RÅDGIVING

INNEN NYBYGG OG OMSETNING AV BOLIGER

VI LEVERER FØLGENDE TJENESTER

TEGNING
PROSJEKTERING
BYGGESØKNADER
UAVHENGIG
KONTROLL
TRYKKTESTING BYGG
BYGGKONSULENT
TJENESTER
TAKSERING / BYGGELÅNSOPPFØLGING
BYGGSETT

Design © 2017 by Digitec