Enebolig

1 – 1,5 etasje

25 000,-

Enebolig

2 etasjer

29 900,-

Enebolig

3 etasjer

36 000,-

2-mannsbolig

.

39 900,-

Tilbygg

inntil 100 m2

22 500,-

Tilbygg

over 100 m2

25 000,-

Anneks eller uthus

20 000,-

Please reload

Alle pakker inkluderer søknadstegninger med 1 korreksjonsrunde. 3 eksemplarer av tegningene i papir inkluderes, samt målsatte pdf-eksemplar. Endringer utover 1 korreksjonsrunde gjøres på timebasis. Oppmålingsteknisk prosjektering kommer i tillegg, og må gjøres av godkjent foretak. Ta kontakt for mer info! 

SØKNADSTEGNINGER

Ta kontakt med oss, og be om pris for en pakke som passer deg.

Energiberegning med Simien (våre tegninger) – be om pris           
Energiberegning av andres tegninger gjelder andre priser – be om pris

Detaljer, produktvalg, beregninger, dimensjonering osv gjøres opp mot tegning på timebasis. Be om pris for en pakke som passer ditt tiltak.
 

PROSJEKTERING

BYGGESØKNADER

Befaringer på tomten, avvikshåndtering, behandling av nabomerknader/klager osv gjøres på timebasis etter gjeldende timepriser.

Tiltak uten ansvarsrett

11 000,-

Ansvarlig søker enebolig/hytter

17 500,-

Dispensasjonssøknader (time)

900,- pr time

Please reload

KONTROLL

Uavhengig kontroll fuktsikring våtrom/bygningstetthet

(inntil 2 befaringer, rapport, og enkel avvikshåndtering)

9 500,-

Trykktest pr enhet pr tur

For flere tester på samme tiltak gis det rabatt.

6 900,-

Please reload

(Gjelder Oslo, Akershus, Valdres, Gudbrandsdalen, Hallingdal)

Utgifter til befaring/kjøring som drivstoff, bommer osv gjøres etter statens satser

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Byggelånsoppfølging bolig/hytte

For andre typer bygg – be om pris.

15 000,-

Please reload

TIMEPRISER

Byggkonsulent

900,-

Please reload

BYGGESETT

Alle våre priser er inklusive mva

Design © 2017 by Digitec