VI LEVERER FØLGENDE TJENESTER

TEGNING

I hovedsak kan vi tegne og prosjektere alle typer tiltak innenfor tiltaksklasse 1

 • Skisser/forprosjekt

 • Søknadstegninger

 • Arbeidstegninger

 • Detaljtegninger

 

I noen tilfeller ønsker kundene at vi kun tegner søknadstegningene, og da har vi laget pakker som er tilpasset dette. Se priser for mer info om de forskjellige pakkene.

Alle pakker inkluderer søknadstegninger med 1 korreksjonsrunde. 3 eksemplarer av tegningene i papir inkluderes, samt målsatte pdf-eksemplar. Endringer utover 1 korreksjonsrunde gjøres på timebasis.

Oppmålingsteknisk prosjektering kommer i tillegg, og må gjøres av godkjent foretak.

Ta kontakt for mer info!

Vi gjør også komplett prosjektering av tiltaket, men da avtales dette spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Praktisk info før vi begynner å tegne:

 

Før vi starter å tegne ønsker vi enkle skisser av tiltaket du ønsker, samt utgangspunkt i en tomt vi kan tegne tiltaket på. Vi sjekker opp mot gjeldende bestemmelser for eiendommen, og tegner ut fra dette. Det er også lurt å ha en formening om fasadeuttrykk, og kanskje bilder av andre boliger i samme område.

 

PROSJEKTERING

Prosjektering er et område innenfor et tiltak, der alle løsninger blir valgt på bakgrunn av beregninger og dimensjonering.

Her blir løsninger for dimensjonering valgt, detaljløsninger, produktvalg osv.

På dette stadiet blir arbeidstegningene produsert, og vi kontrollerer at alle løsninger er i samsvar med det som er gjeldende krav.

Vi energiberegner alle bygg vi tegner og prosjekterer.

 

 • Arkitekturprosjektering TK1

 • Bygningsfysikk TK1

 • Energiberegning TK1

 • Konstruksjonssikkerhet TK1

 

BYGGESØKNADER

Er tiltaket ditt søknadspliktig, eller er det ikke?

Vi vurderer det du har tenkt å bygge, og hjelper deg med å utarbeide søknaden som passer ditt tiltak.

 

 • Ansvarlig søker for søknadspliktige tiltak

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett

 • Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

 • Dispensasjonssøknader

 

Som ansvarlige søkere er vi din kontakt mellom kommune, tiltakshaver og ansvarlige foretak frem til byggesøknaden er godkjent, og også frem mot søknad om ferdigattest.

Viktig informasjon om byggesøknad

 

UAVHENGIG KONTROLL & BYGNINGSKONTROLL 

Alle nye tiltak i tiltaksklasse 1 skal ha uavhengig kontroll av fuktsikring våtrom og bygningstetthet. Vi utfører denne kontrollen, og har lang erfaring med dette.

Mange byggmestere utfører trykktestingen av bygget selv, og da påser vi at denne er riktig utført og i samsvar med standarden.

 

Hvis kundene ønsker det, så utfører vi også tetthetsprøving av nye bygg etter ISO 9972 / NS-EN 13829. 

 

 • Uavhengig kontroll fuktsikring våtrom / bygningstetthet

 • Trykktesting med BlowerDoor 

 • Kontroll av utf Brannsikkerhet TK 2

 • Kontroll av utf Bygningsfysikk TK 2

 • Kontroll av utf Konstruksjonssikkerhet TK 2

 

Vi tar på oss kontroll og trykktesting i disse områdene:

 (Oslo, Akershus, Valdres, Gudbrandsdalen, Hallingdal)

Utgifter til befaring/kjøring som drivstoff, bommer osv gjøres etter statens satser.

 

TRYKKTESTING BYGG

Vi trykktester nye bygg med Retrotec Blowerdoor for å kontrollere at tettheten i bygget tilfredsstiller kravene i gjeldende teknisk forskrift.

 

Vi finner ut hvor de eventuelle avvikene og utetthetene er, slik at vi sikrer kvaliteten til klimaskjermen på en best mulig måte.

 

BYGGKONSULENT

Trenger du en vurdering eller et råd om ditt bygg? Vi kan vurdere og gi råd om ditt tiltak.

 

Byggkonsulent                                                                900,00 inkl mva

 

TAKSERING OG BYGGELÅNSKONTROLL

Sertifisert takstingeniør utfører verdi- og lånetakster, samt byggelånskontroll.

 

Vi kan også levere totale pakker til deg som skal bygge. Vi kan ta utgangspunkt i en modell vi allerede har, og endre etter ditt behov.

 

Eller vi kan lage en pakke til deg ut fra de skissene vi kommer frem til. Vil du ha nøkkelferdig? Eller vil du ha bare ferdig utvendig? Vi kan lage en pakke som passer deg!

 

Be om møte, for å få et hus eller hytte tilpasset deg!

BYGGESETT

 

Design © 2017 by Digitec